Thuật toán tự động khoanh vùng u não trên ảnh chụp cộng hưởng từ

Thuật toán tự động khoanh vùng u não trên ảnh chụp cộng hưởng từ với độ chính xác khoảng 80%. Phân đoạn khối u não đóng một vai trò thiết yếu trong phân tích hình ảnh y tế. Trong các nghiên cứu gần đây, mạng nơ-ron tích chập sâu (DCNN) được ứng dụng phổ biến để giải quyết các nhiệm vụ phân đoạn khối u. Đối với nghiên cứu này, VinBigData đề xuất một phương pháp đào tạo mới nhằm nâng cao kết quả phân đoạn bằng cách thêm một nhánh phân loại bổ sung vào mạng. Toàn bộ mạng lưới được đào tạo từ đầu đến cuối dựa trên tập dữ liệu đào tạo của Multimodal Brain Tumor Segmentation Challenge (BraTS) 2020. Trên bộ thử nghiệm của BraTS, mô hình đạt Dice Score trung bình trên 80%.

Bài viết liên quan

  Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ.

  File hiện tại không thể tải xuống
  Vui lòng liên hệ hỗ trợ.

  VinOCR eKYC
  Chọn ảnh từ máy của bạn

  Chọn ảnh demo dưới đây hoặc tải ảnh lên từ máy của bạn

  Tải lên ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu,...

  your image
  Chọn ảnh khác
  Tiến hành xử lý
  Thông tin đã được xử lý
  Mức độ tin cậy: 0%
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  Xác thực thông tin thẻ CMND/CCCD

  Vui lòng sử dụng giấy tờ thật. Hãy đảm bảo ảnh chụp không bị mờ hoặc bóng, thông tin hiển thị rõ ràng, dễ đọc.

  your image
  Chọn ảnh khác

  Ảnh mặt trước CMND/CCCD

  your image
  Chọn ảnh khác

  Ảnh mặt sau CMND/CCCD

  your image
  Chọn ảnh khác

  Ảnh chân dung

  This site is registered on wpml.org as a development site.