VinDr-CXR: Bộ dữ liệu mở về ảnh X-quang lồng ngực có chú giải

Bộ dữ liệu gồm hơn 100.000 ảnh chụp X-quang phổi được thu thập từ các bệnh viện lớn ở Việt Nam. Từ dữ liệu thô này, nghiên cứu chia sẻ 18.000 hình ảnh được chú giải bởi 17 bác sĩ X-quang giàu kinh nghiệm. Bộ dữ liệu được chia thành tập huấn luyện 15.000 ảnh và tập thử nghiệm 3.000 ảnh. VinBigData đã thiết kế và xây dựng một nền tảng ghi nhãn cho hình ảnh DICOM để tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình chú thích này.

Bài viết liên quan

  Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ.

  File hiện tại không thể tải xuống
  Vui lòng liên hệ hỗ trợ.

  VinOCR eKYC
  Chọn ảnh từ máy của bạn

  Chọn ảnh demo dưới đây hoặc tải ảnh lên từ máy của bạn

  Tải lên ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu,...

  your image
  Chọn ảnh khác
  Tiến hành xử lý
  Thông tin đã được xử lý
  Mức độ tin cậy: 0%
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  Xác thực thông tin thẻ CMND/CCCD

  Vui lòng sử dụng giấy tờ thật. Hãy đảm bảo ảnh chụp không bị mờ hoặc bóng, thông tin hiển thị rõ ràng, dễ đọc.

  your image
  Chọn ảnh khác

  Ảnh mặt trước CMND/CCCD

  your image
  Chọn ảnh khác

  Ảnh mặt sau CMND/CCCD

  your image
  Chọn ảnh khác

  Ảnh chân dung

  This site is registered on wpml.org as a development site.