VinBigdata chia sẻ câu chuyện phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt tại AWS Generative AI Innovation Showcase

Ngày 6/10 vừa qua, TS. Nguyễn Quý Hà, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup, Giám đốc Khối công nghệ Phân tích hình ảnh VinBigdata đã chia sẻ về tiềm năng của mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trong khuôn khổ sự kiện Generative AI Innovation Showcase được tổ chức…