Tổng Giám đốc VinBigData: Để giải quyết được bài toán dữ liệu Việt phải hiểu được đặc tính của người Việt

Chính người Việt sẽ hiểu được nhu cầu và đặc điểm của dân tộc mình nhất, từ đó nắm bắt được đặc tính của dữ liệu Việt. Đây chính là cơ sở để ứng dụng công nghệ thành công nhằm phục vụ đời sống người Việt. Báo Nhân Dân đã có buổi trò chuyện với…